MOTOR ZA KRILNA VRATA

motor za krilnu kapiju vizual

7. prosinca 2015.
kit calypso 400 motor krilna vrata

V2 CALYPSO 400 KOMPLET

MOTOR ZA KRILNA VRATA DO 400 Kg  i 2,5 metara dužine jednoga  krila.
7. studenoga 2015.
MOTOR ZA KAPIJU AXIL

V2 AXIL ECD KOMPLET

MOTOR ZA KRILNA VRATA DO 300 Kg  i 2,8 metara dužine jednoga  krila.
7. listopada 2015.
motor za krilnu ogrdu v2 zariss

V2 ZARISS KOMPLET

MOTOR ZA KRILNA VRATA DO 250 Kg  i 2,2 metara dužine jednoga  krila.Model sa škarama.